Zalo Connect: Tính năng từ Zalo nhiệt tình hỗ trợ người dân mùa dịch

Zalo Connect: Tính năng từ Zalo nhiệt tình hỗ trợ người dân mùa dịch

Zalo Connect thực sự đang làm quá tốt trong hoạt động hỗ trợ mùa dịch của mình. Tính năng hỗ trợ đồ dùng học tập thông qua Zalo Connect đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ người dùng. Ngoài ra thì các tính năng tìm thuốc, thực phẩm, kêu gọi giúp đỡ…

Read More