TikTok Trung Quốc không cho phép trẻ em dưới 14 tuổi dùng thoải mái

TikTok Trung Quốc không cho phép trẻ em dưới 14 tuổi dùng thoải mái

TikTok là mạng xã hội video được phát triển bởi Trung Quốc. Thời buổi bây giờ đi đâu cũng thấy TikTok, làm gì cũng thấy có trên TikTok. Từ người lớn, đến sinh viên, thậm chí trẻ em đều có thể “nghiện” TikTok. Có gia đình cho con em xem TikTok cả ngày, mà các…

Read More