Thành tựu y học trong giải trình tự gene để biết trước bệnh

Thành tựu y học trong giải trình tự gene để biết trước bệnh

Ngày nay, y học đang là lĩnh vực có nhiều thành tựu nổi bật nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại. Việc dự đoán trước bệnh tật cho con người thông qua giải trình tự gene sẽ giúp cho chúng ta tìm được những biện pháp chữa trị kịp thời. Đặc biệt, với những…

Read More