Có rất nhiều cách khôi phục lại Tab vừa mới đóng hay mở lại trang Web vừa đóng trên trình duyệt

Hướng dẫn cách khôi phục lại các Tab vừa đóng trên trình duyệt máy tính

Thông thường, khi bạn cần tìm kiếm bất cứ một thông tin nào đó thì việc bạn mở rất nhiều Tab (Thẻ) để có thể tìm kiếm so sánh và đối chiếu các thông tin tại các trang web khác nhau để đưa ra kết quả chính xác nhất. Thế nhưng trong quá trình đó,…

Read More