Tháng 10 là sẽ lúc internet Starlink hoàn thành các thử nghiệm

Tháng 10 là sẽ lúc internet Starlink hoàn thành các thử nghiệm

Tháng 10 là thời gian cuối cùng mà SpaceX kết thúc thử nghiệm dịch vụ internet Starlink của mình. Thông tin này được CEO của SpaceX – ông Elon Musk chia sẻ trên Twitter. So với kế hoạch thì thời gian thử nghiệm internet Starlink đã muộn hơn hai tháng. Trước đó, đại diện phía…

Read More