Làm thế nào để loại bỏ "Open in Windows Terminal"?

Làm thế nào để loại bỏ “Open in Windows Terminal”?

Nếu như bạn cài đặt Windows Terminal, chắc chắn sẽ có thêm mục “ Open in Windows Terminal “ vào menu chuột phải trong các thư mục của File Explorer.Tính năng Windows Terminal có thể cho phép bạn mở nhiều tab PowerShell, Command Prompt, v.v., trong cùng một cửa sổ. Thêm vào đó, bạn có…

Read More