Miếng dán vaccine phòng chống Covid-19 được nghiên cứu thành công

Miếng dán vaccine phòng chống Covid-19 được nghiên cứu thành công

Theo một nhóm nghiên cứu ở Mỹ tại Đại học Stanford và Đại học Bắc Carolina, Mỹ đã nghiên cứu thành công miếng dán vaccine 3D điều trị Covid – 19. Miếng dán này có những đặc điểm nổi bật đó là không gây lây nhiễm chéo, không phải tiêm vào da. Hơn nữa, miếng…

Read More