Cách khắc phục lỗi không tắt được máy tính trên Windows 11 dễ dàng

Cách khắc phục lỗi không tắt được máy tính trên Windows 11 dễ dàng

Nhiều khi trong quá trình tắt máy bạn gặp các sự cố như không tắt được máy tính, và máy tính của bạn đưa ra thông báo lỗi “Windows 11 won’t shut down”. Lỗi này sẽ gây khó chịu và bất tiện cho người dùng, và vấn đề này không phải là việc hiếm gặp…

Read More