Facebook quyết định tạm ngừng Instagram dành cho trẻ dưới 13 tuổi

Facebook quyết định tạm ngừng Instagram dành cho trẻ dưới 13 tuổi

Facebook là một nền tảng mạng xã hội phổ biến bậc nhất hiện nay. Người dùng Facebook là vô cùng nhiều trên toàn thế giới. Dùng Facebook chắc bạn cũng biết tính năng liên kết giữa Facebook với Instagram mà đúng không? Facebook trước đây từng phát triển Instagram dành cho trẻ em dưới độ…

Read More