Công nghệ cảm biến

Công nghệ cảm biến giúp sinh viên Việt chế tạo chuột máy tính đo nhịp tim người

Hiện nay, công nghệ cảm biến được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành khoa học đặc biệt là trong y tế. Mới đây, một nhóm sinh viên trường đại học công nghệ TP.HCM đã sử dụng công nghệ cảm biến để chế tạo ra chuột máy tính có thể nhận được tín…

Read More