Người sáng tạo nội dung trên Twitter có thể nhận được Bitcoin

Người sáng tạo nội dung trên Twitter có thể nhận được Bitcoin?

Bitcoin đang ngày một cho thấy được tính ứng dụng cao vào đời sống. Ngày trước, đã có một rạp phim cho phép thanh toán bằng Bitcoin. Thời điểm đó cũng có tin đồn về sự hợp tác giữa Twitter với Bitcoin. Và điều này cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Theo đó, người…

Read More