15minutes4me tiếng Việt là web kiểm tra mức độ lo âu, căng thẳng

15minutes4me tiếng Việt – Nền tảng kiểm tra sức khỏe tâm lý

15minutes4me tiếng Việt là công cụ trực tuyến giúp người dùng rà soát mức độ lo âu, căng thẳng, mệt mỏi. Công cụ này giúp người dùng theo dõi sức khỏe tâm lý miễn phí hàng tuần hoặc hàng tháng. Bài theo dõi sức khỏe tâm lý này thường sẽ kéo dài trong khoảng một tháng,…

Read More